Ana içeriğe atla
Dr. Öğr. Üyesi Selin ERDİL

Çalışma ilişkilerinde güven ve kültürlerarası örgütsel davranış konularında çalışmaktadır.

“Bir işte sebat eder, heyecan duyar ve onu iş yerine oyun olarak görürseniz çok iş yaparsınız.” (Joseph Campbell)
Biyografi

Selin ERDİL1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını örgütsel davranış üzerine City University of New York’da 2004 yılında tamamladıktan sonra doktora derecesini Sabancı Üniversitesi yönetim ve organizasyon programından almıştır. 1999-2002 yılları arasında kurumsal bankacılık alanında çalışan Selin ERDİL akademik kariyerine 2011 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işletme fakültesinde başlamış, ardından 2019 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine katılmıştır. Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak derslere giren Selin ERDİL’in örgütsel güven, kültürel değerler ve akademisyenlerin araştırma üretkenliği konularında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları bulunmaktadır. Örgütsel davranış, kültürler arası yönetim, liderlik ve yönetim becerileri, sosyal psikoloji ve araştırma yöntemleri konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermiş olan Selin ERDİL’in güncel ilgi alanları çalışma ilişkilerinde güven ve kültürler arası örgütsel davranış konularına yoğunlaşmaktadır.


Araştırma Alanları
  • Örgütsel davranış
  • Çalışma ilişkilerinde güven
  • Kültürel değerler
  • Akademik üretkenlik

Verdiği Dersler
  • Yön702 Örgütsel Davranış

Video ve Görseller