Ana içeriğe atla

YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

 

yönetim organizasyon

Bölümümüz Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, çalışma alanlarında Türkiye’de önde gelen isimlere ev sahipliği yapmaktadır. Anabilim Dalı akademisyenlerinin uluslararası ve ulusal nitelikli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalede, saygın yayınevlerince basılmış kitaplarda, ulusal ve uluslararası düzeyde organize edilen yerleşik kongre, sempozyum ve çalıştaylarda çok sayıda bildiride imzası bulunmaktadır.

Anabilim Dalımız lisans ve yüksek lisans programlarına sağladığı katkı yanında bir doktora programı da yürütmektedir. Anabilim Dalında aşağıdaki alanlarda araştırmalar yapılmakta, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verilmektedir:

 • Örgüt Kuramı
 • Örgütsel Davranış
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Yenilikçilik ve Girişimcilik

Anabilim Dalımız tarafından sunulan başlıca dersler şunlardır:

 • İşletmeye Giriş (Lisans)
 • Yönetim ve Organizasyon (Lisans, Yüksek Lisans)
 • Örgütsel Davranış (Lisans, Yüksek Lisans Doktora)
 • Örgüt Kuramı (Lisans, Yüksek lisans, Doktora)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
 • Stratejik Yönetim (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
 • Uluslararası Yönetim (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
 • İnovasyon ve Girişimcilik Yönetimi (Lisans, Yüksek Lisans)
 • Örgütsel Tasarım ve Değişim Yönetimi (Yüksek Lisans)
 • Küreselleşme ve Türkiye’de Yönetim (Yüksek Lisans)
 • Türk İş Ortamı (Doktora)
 • İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Lisans, Yüksek Lisans)

Üniversitemiz bünyesinde Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı akademisyenleri öncülüğünde, araştırma yöntemleri, insan kaynakları yönetimi, yetkinlik analizi ve performans yönetimi, iş süreçleri, yeniden yapılanma ve stratejik yönetim alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek, kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek üzere Yöntem Araştırmaları Merkezi ve İnsan Kaynakları Yönetimi ve Strateji Merkezi kurulmuştur.

Anabilim Dalı akademisyenlerimiz kamu ya da özel sektörde işletme vb. organizasyonların anlaşılması ve etkili yönetilmesine yönelik bütün alanları kapsayan araştırmalar yapmakta ve dersler vermektedirler. Çok sayıda kamu kuruluşunun stratejik planının hazırlanmasına katkıda bulunmuşlardır. Anabilim Dalımız yeniden yapılanma, iş tasarımı ve analizi, performans değerleme sistemi, iş değerleme vb. alanlarda ileri düzeyde yetkin bir akademik kadroya da sahiptir. 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.