Ana içeriğe atla
Dr. Öğr. Üyesi İhsan AYTEKİN

İnsan Kaynakları ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

ASBU SEM Müdürü

Önemli bir bilimsel yenilik, nadiren rakiplerini yenerek ve rakiplerini dönüştürerek gelişir: Olan şey, rakiplerin yavaş yavaş ölmesidir (Max Planck).


Akademik olarak Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yüksek Öğretim konularını çalışmaktadır. 

Çalışmalarında nitel ve nicel yöntemler kullanmaktadır. 

Kamu ve özel sektöre insan kaynakları fonksiyonları ve stratejik planlama konusunda danışmanlık yapmaktadır. 

 Biyografi

İhsan Aytekin (Dr. Öğr. Üyesi) Kocaeli Üniversitesinde lisans ve yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans tez araştırmasını, Kanada'da University of Ottawa'da misafir araştırmacı olarak yapmıştır. Gebze Teknik Üniversitesinde Doktorasını tamamladıktan sonra, 2016 yılında ASBU'ye katılmıştır. Ağırlıklı olarak Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarına odaklanmakla beraber saha çalışamlarını daha çok yüksek öğretim alanında yapmakta ve eğitim yönetimi konusunda da çalışmaları bulunmaktadır. Özel sektör ve kamuda yönetim ve örgütlenme süreçlerinin iyileştirilmesi, kurumsallaşma, iş analizi, iş değerleme, performans değerleme, insan kaynakları sistemi, işe alım ve görevde yükselme mülakatları ve stratejik planlama gibi konularda danışmanlık yapmaktadır.


Araştırma Alanları

İnsan Kaynakları Yönetimi

Örgütsel Davranış

Kariyer Yönetimi

Yüksek Öğretim 

 


Verdiği Dersler

Introduction to Business 

Stratejik Yönetim


Video ve Görseller