Ana içeriğe atla
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin TUNÇ

Yöneylem araştırması, envanter kontrol, tedarik zinciri yönetimi ve veri analitiği alanlarında çalışmaktadır.
Biyografi

Dr. Hüseyin Tunç, ASBÜ İşletme Bölümü’nde 2019’dan beri öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Doktorasını Amerika Birleşik Devletleri'nde Mississippi State Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 2012 yılında tamamlamıştır. ASBÜ'ye katılmadan önce yaklaşık 6 yıl (2013-2019) Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Ayrıca, Mississippi State Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak 9 ay (2012-2013) çalışmış ve İsviçre Lozan'da EPFL'de ziyaretçi araştırmacı olarak 3 ay (2017) bulunmuştur. Çok sayıda konferans ve üniversitede akademik seminerler vermiştir. Akademik çalışma alanları, yöneylem araştırması teorisi ve uygulamaları üzerinedir. Uygulama alanları tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi ve veri analitiği üzerine odaklanmaktadır. Informs Journal on Computing, European Journal of Operational Research, Computers & Operations Research ve Omega gibi uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda akademik makaleleri bulunmaktadır.


Araştırma Alanları

Yöneylem araştırması, belirsizlik altında karar verme problemleri, matematiksel modelleme, tedarik zinciri yönetimi, stok yönetimi ve veri analitiği.


Verdiği Dersler
  • Ağ akış analizi
  • Mühendislik optimizasyonu
  • Stokastik programlama
  • Matematiksel programlama
  • Olasılık ve istatistik
  • Sağlık bilimlerinde istatistik ve karar analizi

Video ve Görseller