Ana içeriğe atla
Prof. Dr. Ali DANIŞMAN

Kurumsal mantıklar, kurumsal değişim, sağlık alanı ve örgüt kültürü konularında çalışmaktadır.

  • ASBÜ Rektör Yardımcısı, 2018 - 2020
  • Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Vekili, 2018-2019
  • Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi (YOAD) Editörü, 2018-
  • ASBÜ Kalite Koordinatörü, 2017-
  • Örgüt Kuramı Çalıştayı Danışma Kurulu Üyesi, 2015-

[ Experience without theory is blind, but theory without experience is mere intellectual play. Immanuel Kant. ]


  • Kurumsal kuram, kurumsal mantıklar ve örgüt kültürü konularında yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.   
  • Sağlık alanında kurumsal yapı ve değişimi incelemektedir.
  • Türkiye bağlamına uygun örgüt kültürü anketi geliştirmiştir. Anketi revize ederek geliştirmeye devam etmektedir.
  • İş ortamının dinamik yapısını nitel saha çalışmaları ile incelemektedir.
  • Türkiye iş ortamında küresel trend ve modeller ile yerel dinamiklere bağlı oluşan uygulamalar arasında nasıl bir çıkış yakalanabileceğine ilişkin arayış içerisindedir.    


Biyografi

Ali Danışman (Prof. Dr.), lisans (1994) ve yüksek lisans (1997) derecelerini Çukurova Üniversitesinden almış, doktora derecesini (2002) Çukurova Üniversitesi yanında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Sosyal Bilimlerde Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Bursu ile Kanada’nın Alberta Üniversitesi’nde yürütmüş olduğu çalışmalarla tamamlamıştır. Alberta Üniversitesi, Northwestern Üniversitesi (Kellogg School of Management) ve Sydney Üniversitesinde farklı yıllarda misafir öğretim üyesi olarak araştırmalar yapmıştır. Ayrıca, İsveç’de Linköping Üniversitesinde ve KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak derslere girmiştir. Doktora çalışmalarını tamamladığı 2002 yılından 2017 yılına kadar Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Ali DANIŞMAN, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine 2017 yılı Ağustos ayında katılmıştır. Özel sektörde ve kamuda Türkiye bağlamının koşullarına göre yönetim ve örgütlenme süreçlerinin iyileştirilmesi, kurumsallaşma, örgüt kültürü analizi, örgütsel değişim, iş analizi, iş değerleme, performans değerleme gibi konularda danışmanlık yapmaktadır. Kurumsal kuram, kurumsal mantıklar ve örgüt kuramları ile Türkiye ortamında kurum kültürü, örgütsel alt kültürler, insan kaynakları yönetimi uygulamaları konularında ulusal ve uluslararası dergilerde ve kitaplarda yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.


Araştırma Alanları

Örgüt kuramı, kurumsal kuram, kurumsal mantıklar, kurumsal değişim, örgüt kültürü.


Verdiği Dersler

Video ve Görseller

   Ali Danışman   Ali Danışman   Ali Danışman 


Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.