Ana içeriğe atla
Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK

Ortak girişimler; stratejik planların uygulanması ve değerlendirilmesi; KOBİ’lerde inovasyon

İşletme Bölüm Başkanı (2019- )

İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı (2017-2019)

Fakülte Kurulu Üyesi (2017- )

Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu Üyesi (2019- )

"Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people." Eleanor Roosevelt.


Taşıdığı öneme rağmen stratejik yönetim yazınında son yıllara kadar üzerinde fazlaca durulmamış olan stratejik planların uygulanması, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi konularında çalışmaları vardır.Biyografi

Mustafa ÇOLAK, Hacettepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden lisans derecesini, M.E.B. 1416 bursu ile gittiği A.B.D.’de bulunan Drexel University, LeBow College of Business’dan “Finansal Yönetim” ve “İnsan Kaynakları ve Örgüt Yönetimi” alanlarında yüksek lisans derecesini ve Temple University, Fox School of Business’dan “Stratejik Yönetim” ve “Uluslararası İşletme” alanlarında doktora derecesini almıştır. 2000-2007 yılları arasında Temple University’de Stratejik Yönetim, Küresel Stratejik Yönetim ve İşletme Problemlerinde Yazılım Uygulamaları derslerini veren Mustafa ÇOLAK, 2007-2015 yılları arasında öğretim üyesi olduğu United Arab Emirates University’de Stratejik Yönetim, Uluslarası İşletme Yönetimi, Örgütsel Mükemmelik Modelleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Araştırma Yöntemleri gibi lisans ve lisansüstü düzeyde çok sayıda dersler vermiş; öğretim ve servis alanlarında üstün başarı ödülü almıştır. Ayrıca, Morgan International tarafından yürütülen CMA (Certified Management Accountant) ve SPHR (Senior Professional in Human Resources) sertifika hazırlık programlarında da eğitmen olarak görev almış ve Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim konularında dersler vermiştir. 2016 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne katılan Mustafa ÇOLAK’ın uluslararası ortak girişimler, stratejik planların uygulanması ve yeni ürün geliştirme ekipleri konularındaki çalışmaları uluslararası dergilerde yayımlanmıştır. Mustafa ÇOLAK halen KOBİ’lerin inovasyon yeteneklerinin belirleyicileri ve stratejik planların uygulanması ve değerlendirilmesi konularında çalışmalarına devam etmektedir.


Araştırma Alanları

Uluslararası ortak girişimler, stratejik planlama, stratejik planların uygulanması, stratejik planların değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi, yeni ürün geliştirme ekipleri, inovasyon.


Verdiği Dersler

MAN602: Strategic Management (Doktora)

MAN613: Advanced Topics in Strategic Management (Doktora)

BUS501: Management and Organizations (Tezli Yüksek Lisans)

BUS502: Strategic Management (Tezli Yüksek Lisans)

YON701: Yönetimin Temelleri (Tezsiz Yüksek Lisans)

YON704: Stratejik Yönetim (Tezsiz Yüksek Lisans)

ISL701: Yönetim ve Organizasyon (Tezsiz Yüksek Lisans)

BUS403 : Stratejik Yönetim (Lisans)


Video ve Görseller

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.