Ana içeriğe atla

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü ev sahipliğinde yönetim ve organizasyon ailesi için çok değerli olan 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresinin ilk gününü gerçekleştirdik.

Online ortamda yapılan kongrenin ilk günü Rektörümüz Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Kongre Dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Barca, Prof. Dr. Ali Danışman ve Prof. Dr. Ömür N. Timurcanday Özmen tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Devamında “Yapısal Koşullar Altında Aktörün Rolü” oturumu Değerli Hocalarımız Prof. Dr. Behlül ÜSDİKEN, Prof. Dr. Selami SARGUT ve Prof. Dr. Çetin Önder moderatörlüğünde gerçekleşti.

Geniş tabanlı bir katılım ile açılış oturumları, bildiri sunumları ve Editörlerle Buluşma oturumlarının ilki gerçekleştirildi.  

Üç gün sürecek olan 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 92 bildiri sunumu ve değerli hocalarımızın katılımları ile tamamlanacaktır.

....